Usługi niestandardowe

Zdarza się, że nasi członkowie wykonują zadania nietypowe, które wykraczają poza standard typowych dla radiestetów działań. Mogą to być:

  • badania weryfikujące,
  • poszukiwania zaginionych osób,
  • występowanie w roli biegłych sądowych,
  • indywidualne konsultacje,
  • poszukiwanie miejsca awarii lub usterek budowlanych takich jak: przerwanie ciągłości w izolacjach, wycieki z wodociągów,
  • poszukiwania zagubionych przedmiotów,
  • badania i konsultacje na odległość,
  • charakteryzowanie, tzw. „miejsc mocy”
  • i inne

We wszelkich sprawach gdzie jesteśmy potrzebni, staramy się pomóc.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw